Aktualności

Nowy Kierunek: Marketing i biznes elektroniczny

Rozmowa z dr Emilią Sieńko-Kułakowską Dziekanem Staropolskiej Szkoły Wyższej Wydział w Bochni

Jaka jest oferta kształcenia w Staropolskiej Szkole Wyższej Wydział w Bochni na kolejny rok akademicki?

Otoczenie społeczne i gospodarcze zmienia się bardzo dynamiczni. Śledzimy te zmiany i staramy się kształtować profile i treści kształcenia tak, by absolwenci byli dobrze przygotowania do wymagań rynku pracy i pracodawców.

Naszym sztandarowym kierunkiem są: Finanse i rachunkowość. Jak pokazują badania samodzielny księgowy to nadal poszukiwany specjalista na rynku, podobnie jak audytorzy i finansiści.  Oferujemy studia licencjackie i magisterskie. Można zdobyć wiedze i praktykę. Uczymy nie tylko zasad rachunkowości ale szerzej zarządzania finansami i praktycznego korzystania z informatycznych programów finansowych.

Oferujemy także, studia na kierunku Ekonomia, z ciekawą specjalizacją: zarządzanie zmianą i Design Thinking. Kształcimy specjalistów innowatorów dla programowania przyszłości.

FiR to kierunek już dobrze identyfikowany na bocheńskiej uczelni. Ekonomia to klasyka w kształceniu. A co nowego jeszcze w tegorocznej ofercie?

Nowość to kierunek: Marketing i biznes elektroniczny. Chcemy kształcić profesjonalną kadrę marketerów dla biznesu i instytucji okołobiznesowych oraz specjalistów e-biznesu. 

 Internet jest poważnym narzędziem biznesowym firm, służącym do realizacji kupna i sprzedaży, wymiany informacji, rozliczeń́ finansowych, promocji, poszukiwania dostawców i pracowników. Służy do budowy przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności działania. Jak pokazują badania, polscy przedsiębiorcy są na końcu rankingu jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi internetowych oraz możliwości sieci w swojej działalności. A nasze wizyty i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorstwami potwierdzają potrzebę zatrudnienia pracowników z takimi kompetencjami.

Sprzedaż powiązana z działaniami marketingowymi jest nieodzownym składnikiem działań każdego przedsiębiorstwa, które chce zdobyć konsumentów i pozyskać ich lojalność. Każda organizacja musi także skutecznie komunikować się i sprzedawać swoja ofertę w Internecie. 

Zgodnie z raportem Pracuj.pl w III kwartale 2016 r. opublikowano 124359 ofert pracy. Najwięcej ofert tj. 24373 ogłoszeń dotyczyło branży handel i sprzedaż, a ofert tych było o 10,9% więcej niż w III kwartale 2015 r.

Poziom zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w tym obszarze, w zależności od scenariuszy gospodarczych, może osiągnąć od 400 do 700 tys. miejsc pracy na rynku UE. Wobec tego zwiększenie intensywności kształcenia w tym zakresie jest bardzo pilnym zadaniem, z punktu widzenia także wspólnego rynku. 

Gdzie przyszli absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę?

Rynek oferuje absolwentom Marketingu i biznesu elektronicznego coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy i komórki przedsiębiorstw odpowiedzialne za marketing oraz sprzedaż produktów. Marketerzy pracują w każdej branży, od agrobiznesu przez przemysł motoryzacyjny po handel detaliczny. W firmach potrzebni są nie tylko specjaliści o uniwersalnym wykształceniu marketingowym, ale także fachowcy o wyspecjalizowanych umiejętnościach np. analitycy rynku oraz osoby prowadzące kampanie promocyjne w portalach społecznościowych, realizujące projekty w sieci, itp. Na korzyści, jakie daje odpowiednie stosowanie narzędzi marketingowych wykorzystujących sieć Internetu zwracają uwagę także jednostki samorządowe i organizacje non profit. Kierunek: Marketing i  biznes elektroniczny oferuje także wiedzę i umiejętności potrzebne przy zakładaniu oraz kierowaniu własną firmą, czyli nowoczesnymi Startupami.

Na jakiej podstawie przewidujecie, że popyt na tych absolwentów na rynku regionalnym będzie rósł?

Przy projektowaniu kierunku wzięto również̇ pod uwagę̨ opracowanie Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) pt. „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016”, który wskazuje zapotrzebowanie na kadry potrafiące łączyć́ wiedzę i umiejętności zarzadzania biznesem z kompetencjami z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii. Raport przedstawia kompleksową charakterystykę̨ sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, obejmującą działalność́ m.in. centrów usług wspólnych (SSC), firm świadczących usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz outsourcingu IT (ITO). W świetle tego raportu uruchomienie kierunku Marketing i biznes elektroniczny odpowiada bezpośrednio na potrzeby regionalnego rynku, gdyż region małopolski jest największym ośrodkiem usług biznesowych w Polsce, zatrudniającym 50,3 tysiące osób w 2016 r. 

Na korzyść przyszłych absolwentów przemawia to, że obecnie wzrostowi popytu na specjalistów ds. marketingu, a szczególnie e-marketingu, nie towarzyszy rosnąca liczba dobrze wykształconych absolwentów o pożądanych kwalifikacjach. 

Jak zareklamowałaby Pani ten nowy kierunek?

Jeżeli chcesz:

  • mieć ciekawa i przyszłościowa pracę, 
  • poznać tajniki biznesu w sieci, 
  • rozumieć zachowania klientów korzystających z elektronicznych mediów, 
  • poznać psychologię i socjologię konwencjonalnej i elektronicznej komunikacji,
  • nauczyć się zarządzać projektami typu Startup,
  • być specjalistą od stron internetowych i reklamy,
  • i wielu innych ciekawych działań powiązanych z e-biznesem

zapraszamy na kierunek Marketing i biznes elektroniczny w StSW Wydział w Bochni. 

 

Strona korzysta z plików cookie